دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)                    https://www.gemconsortium.org   
خلاقیت و نوآوری     https://creativity.ir
موسسه کار و تامین اجتماعی http://www.lssi.ir/fa-IR

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.