نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد میرشفیعی
        سمت: رئیس مرکزرشد، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
        تحصیلات: دکترای تخصصی
        رشته تحصیلی: هنر اسلامی         
           ایمیل: mohamadmirshafiei@yahoo.com 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.