کارشناس مدیریت هنرآفرینی و ارتباط با جامعه
                  میرداود هاشمی

 
تلفن : 35419907-41-98+
رایانامه :hashemi.davod@yahoo.com

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.