کارشناس مسئول مدیریت هنرآفرینی و ارتباط با جامعه
                  حسن سعیدی نیا
 
تلفن : 35419709-41-98+
رایانامه : h.saeedinia@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.