تاریخ : چهارشنبه 13 تير 1397
کد 6

برگزاری نمایشگاه انفرادی

نمایشگاه انفرادی احجام چوبی

نمایشگاه انفرادی احجام چوبی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نمایشگاه انفرادی احجام چوبی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با عنوان«انتزاع- فرم و استحاله معنی» از تاریخ 1397/03/29 لغایت 1397/04/06 در پردیس مرکزی دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار گردید. 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.