تاریخ : دوشنبه 3 بهمن 1401
کد 21

فراخوان واگذاری یک طبقه از فضای ساختمانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز به دانشجویان کارآفرین

فراخوان واگذاری یک طبقه از فضای ساختمانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز به دانشجویان کارآفرین واقع در تهران، میدان فلسطین جهت برگزاری نمایشگاه هنرهای اسلامی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز در نظر دارد، یک طبقه از فضای ساختمانی خود را واقع در تهران، میدان فلسطین جهت برگزاری نمایشگاه هنرهای اسلامی واگذار نماید.
دانشگاه هنر اسلامی تبریز در نظر دارد، یک طبقه از فضای ساختمانی خود را واقع در تهران، میدان فلسطین جهت برگزاری نمایشگاه هنرهای اسلامی واگذار نماید، لذا علاقه مندان می توانند درخواست کتبی خود را تا 30 بهمن ماه سال جاری (1401) به مدیریت کارآفرینی تحویل دهند. اولویت با دانشجویان کارآفرین، هسته های فناور رشد، دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه و هنرمندان می باشد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.