تاریخ : سه شنبه 15 آذر 1401
کد 18

بازدید از کارگاه ها و واحدهای خلاق دانشگاه هنر اسلامی تبریز

بازدید معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه و مدیریت محترم کارآفرینی و فناوری های نرم به همراه برخی از اساتید و اعضای شوراي کارآفرینی از کارگاه‌ها و واحدهای خلاق دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مدیریت محترم کارآفرینی جناب آقای دکتر میرشفیعی، به همراه جناب آقای دکتر پیربابایی معاونت محترم دانشگاه و همینطور دکتر دوبختی معاونت محترم پژوهشی و کارآفرینی دانشکده چندرسانه‌ای، دکتر خداشناس سرپرست محترم دانشکده طراحی و دکتر میرزایی معاونت محترم دانشکده فرش از کارگاه‌ها و واحدهای خلاق دانشگاه هنر اسلامی تبریز بازدید کردند.

مدیریت محترم کارآفرینی جناب آقای دکتر میرشفیعی، به همراه جناب آقای دکتر پیربابایی معاونت محترم دانشگاه و همینطور دکتر دوبختی معاونت محترم پژوهشی و کارآفرینی دانشکده چندرسانه‌ای، دکتر خداشناس سرپرست محترم دانشکده طراحی و دکتر میرزایی معاونت محترم دانشکده فرش به مناسبت هفته پژوهش، با حضور در محل کارگاه های کارآفرینی از نزدیک روند کاری دانشجویان کارآفرین را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین در این بازدید، با حضور در محل کارگاه ها علاوه بر آشنایی با تولیدات دانشجویان کارآفرین به گفتگو و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی برای پیشرفت و پیشبرد اهداف کاری دانشجویان کارآفرین پرداختند.
تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.