تاریخ : پنجشنبه 14 تير 1397
کد 10

برپایی میز فروش در دانشگاه پیام نور تبریز

میز فروش فروش محصولات صنایع دستی توسط کارآفرینان دانشگاه هنر اسلامی تبریز در دانشگاه پیام نور تبریز برپا گردید.

میز فروش فروش محصولات صنایع دستی توسط کارآفرینان دانشگاه هنر اسلامی تبریز در دانشگاه پیام نور تبریز برپا گردید.
میز فروش فروش محصولات صنایع دستی توسط کارآفرینان دانشگاه هنر اسلامی تبریز در دانشگاه پیام نور تبریز برپا گردید.

در اردیبهشت 1397، میز فروش محصولات صنایع دستی دانشجویان مستقر در کارگاه های مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز در دانشگاه پیام نور تبریز برپا گردید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.