راهبردهای مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز:

1.  ترویج و فرهنگ سازی و بومی سازی الگوی کارآفرینی دانشجویان رشته های هنری که در این راستا، مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز سعی دارد با حمایت و پشتیبانی از دانشجویانی که در سطح دانشگاه در زمینه کارآفرینی فعالیت دارند یا استعداد اینگونه فعالیتها را دارند را به عنوان سرلوحه فعالیتهای دانشجویان قرار بدهد. ماموریت این بخش ترغیب، اطلاع رسانی، فراهم آوردن زیر ساختهای بنیادی جهت فرهنگسازی در زمینه کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی و کارآفرینان میباشد و از عمدهترین اهداف آن عبارتند از ایجاد ذهنیت و تصویر واضح از کارآفرینی، توسعه و گسترش مفاهیم عمده و پایه کارآفرینی، افزایش اعتماد بنفس و انگیزه برای ورود به فعالیتهای جدید، شناسایی دانشجویان و اساتید خلاق و نوآور و فراهم کردن زمینه برای ورود آنها به فعالیتهای کارآفرینانه و معرفی علمی کارآفرینی به عنوان یک ارزش جدید به عموم مردم.
2.  بخش مشاوره و حمایت: بسیاری از دانشجویان خلاق، مبتکر و کارآفرین علاقمندن هستند تا در زمینه فعالیتهای مورد علاقه و یا متناسب با رشته تحصیلی خود، مشاوره های لازم را دریافت نمایند. در این راستا مرکز کارآفرینی دانشگاه در جهت ایجاد و یا تقویت انگیزه کارآفرینان و کمک و راهنمایی در جهت حصول به اهداف و برنامه های آنها کمک میکند تا مسائل مورد علاقه و متناسب با زمینه تخصصی خود را انتخاب نمایند. این مرکز برای دستیابی به این هدف مهم، می تواند با ایجاد هستههای مختلف ارتباط با صنعت، خدمات و غیره مشاوره های لازم را به دانشجویان ارائه نماید تا دانشجویان مسائل و مشکلات واقعی مشاغل مورد علاقه خود را درک نمایند.
3.  بخش آموزش: آموزش مهارت های کارآفرینی یکی از جوانب مهم در گسترش کارآفرینی است. یک ایده نو به تنهایی نمی تواند فرد را به یک کارآفرین تبدیل نماید چرا که ایجاد و اداره یک کسب و کار جدید نیاز به مهارتهایی دارد. به طور کلی اهداف مورد نظر در آموزش کارآفرینی عبارت است از :
الف) تحریک انگیزه ها یکی از اهداف در آموزش و ترویج کارآفرینی در مورد افرادی است که دارای خصوصیات کارآفرینانه می باشند. تحریک انگیزه ها از قبیل میل به کسب ثروت، توفیق طلبی و استقلال طلبی و غیره که موجب می شود فرد را در مسیر کارآفرینی قرار دهد.
ب) پرورش انگیزه ها: برخی از افراد د محیط هایی پرورش می یابند که زمینه برای تحریک انگیزه ها و پرورش ویژگیها آنان فراهم است اما بیشتر مردم در چنین محیط هایی قرار ندارند لذا ایجاد انگیزش و پرورش ویژگی ها از طریق برنامه های آموزشی برای آنها لازم است. این ویژگی ها شامل مواردی همچون آموزش تفکر خلاق، بالا بردن ریسک پذیری، تقویت قدرت تحمل ابهام، دادن اعتماد به نفس، فرصت شناسی، دادن اطلاعات آموزش به خصوصیات روانی شخصی از قبیل مرکز کنترل می باشد. آموزش حرفه ای، توانمندسازی، مهارت افزایی و ارتقاء سطح قابلیتهای کسب و کار و تولید ثروت که این آموزشها به سه بعد قبل، در حین و بعد از راه اندازی کسب و کار قابل تفکیک است؛ قبل از تاسیس شرکت یا راهاندازی کسب و کار، فرد کارآفرین باید چگونگی راه اندازی کسب و کار و مراحل آن، چگونگی انجام کار گروهی و مهارت های ارتباطی و نظایر آنرا بیاموزد. در زمان راه اندازی باید در زمینه مسائل مالی ، شناخت بازار ، اصول مدیریت، بیمه، اقتصاد، قانون کار و امور حقوقی آگاهی و تبحر لازم را کسب نماید. توانایی مدیریت توسعه و رشد، یافتن شیوه های جدید، رقابت و حفظ موقعیت در بازار، یافتن بازارهای جدید نیز از جمله مهارت های مورد نیاز کارآفرین بعد از راه اندازی کسب و کار است.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.