مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز خدمات زیر را به دانشجویان کارآفرین واجد شرایط ارائه میدهد:

1.  اعطای تسهیلات وام کارآفرینی که استفاده از این تسهیلات مخصوص دانشجویان کارآفرین نوپا بوده و از طریق مرکز کارآفرینی دانشگاه، قابل پرداخت می باشد. ردیفهای اعتبار تسهیلات شامل موارد ذیل می باشد: خرید تجهیزات عمومی، اجاره و بازاریابی. پرداخت اعتبار منوط به ارائه مدارک مثبته هزینه کرد در هریک از ردیفهای اعتبار خدماتی و تا سقف اعتبار تعیین شده خواهد بود.
2. پشتیبانی تخصصی از طریق فراهم آوردن تجهیزات و امکانات، آموزشها و مشاورههای فنی و تخصصی مورد نیاز جهت تولید و تکمیل نمونههای اولیه.
3.  آموزشها و مشاورههای عمومی و تخصصی جهت شروع و راهاندازی کسب و کار در زمینههای مختلف همچون طراحی و تدوین برنامهکاری، بازاریابی و فروش، مدیریت منابع انسانی، تامین منابع مالی، امور حقوقی و قانونی و غیره.
4.  حرکت در جهت نیل به دانشگاه کارآفرین پرور از طریق استفاده بهینه از منابع موجود دانشگاهی جهت پرورش دانشجوی کارآفرینی و ایجاد فرصتهای کسب و کار در دانشگاه جهت بسترسازی و تشویق دانشجویان برای ورود به بازار کار.
5.  شناسایی و اختصاص بخشی از فضاهای فیزیکی تحت مالکیت دانشگاه به دانشجویان کارآفرین در قالب تخصیص تسهیلات اجازه بهره برداری از آن ها جهت راه اندازی کسب و کار دانشجویی
6.  حمایت مالی از دانشجویان کارآفرین در قالب تخصیص تسهیلات بدون بهره و کارمزد تحت عنوان وام کارآفرینی به منظور سرمایه اولیه لازم برای تأمین تجهیزات و مواد اولیه جهت تولید.
7.  سوق دادن فرآیندهای اداری و اجرایی مرتبط با حوزه های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی دانشگاه بمنظور بکارگیری دانشجویان در قالب کار دانشجویی با هدف تربیت مهارتهای شغلی و ارتقاء سطح توانمندیهای آنان جهت آمادگی برای اشتغال آتی.
8. برگزاری کارگاههای آموزشی و دورههای کاربردی مهارتافزایی و توانمندسازی مورد نیاز حسب تقاضای حد نصابی ۸ از دانشجویان فعال در حوزه کارآفرینی.
9.  برپایی میز فروش در محل نمایشگاه و فروشگاه دائمی عرضه آثار و محصولات هنری تولید شده توسط دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز و معرفی دانشجویان مستعد و علاقمند به سایر نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مربوط به حوزه کارآفرینی.
پیوست2

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.