شرایط عمومی پذیرش در مرکز کارآفرینی دانشگاه
 
 1.  کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) که دارای ایده کارآفرینی بوده و پروپوزال پیشنهادی و نیز شایستگی آنان به تأیید کمیته کارآفرینی دانشگاه برسد، می­توانند برای بهره­مندی از تسهیلات وام خود اشتغالی و فضای فیزیکی درخواست خود را حداقل یک نیمسال تحصیلی قبل از فراغت از تحصیل به معاون مرکز کارآفرینی دانشگاه ارائه دهند.
 2. ميزان اجاره‌بهاي فضاهای فیزیکی تحت مالکیت دانشگاه که پس از مدت معافیت سه ماهه (بعنوان مهلت تنفس جهت مقدمات راه اندازی کسب و کار و تمهیدات به سود رسانی خود اشتغالی دانشجویی) بايد توسط دانشجوي کارآفرین به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واريز گردد به شرح زير است:
 
ردیف نوع کارگاه میزان اجاره بها
1 کانکس 000/500 ریال
2 خانه 000/000/1 ریال
3 مغازه 000/000/5 ریال
 
 
 1.  با تشخيص کمیته کارآفرینی دانشگاه، اجاره‌بهاي فضاهای فیزیکی اختصاص یافته تحت شرایطی تا 50 درصد قابل افزايش است.
 2. به ازای پذیرش و بکارگیری تعداد 2 نفر دانشجوی دستیار کارآفرین توسط دانشجوی کارآفرین اصلی، با تأیید کمیته کارآفرینی و وجود اعتبار، اعطای مجدد تسهیلات وام مرکز کارآفرینی دانشگاه به مبلغ 10 میلیون ریال تا سقف 100 میلیون ریال بصورت مشترک بنام دانشجوی کارآفرین و دستیار کارآفرین قابل پرداخت خواهد بود.
 3. دانشجويان متعهد مي‌شوند در صورت عدم تمدید قرارداد، پس از پايان مدت قرارداد و يا هر نوع  قطع ارتباط دانشجويي (تعلیق، مرخصی تحصیلی، اخراج) نسبت به تخلیه فضای فیزیکی در اختیار خود و تسویه حساب کامل با مرکز کارآفرینی دانشگاه اقدام نمایند.
 4. دانشجوياني كه مجوز استفاده از کارگاه را دريافت می‌نمايند در صورت عدم تحویل کارگاه در موعد مقرر (حداكثر ده روز قبل از فارغ التحصیلی) هزينه كامل اجاره‌بهای نیمسال تحصيلي بهره‌مندي از کارگاه براي آنها محاسبه خواهد شد.
 5. مدت مجازواگذاری  امتیاز بهره­برداری دانشجوي کارآفرین واجد شرايط از فضای فیزیکی تحت مالکیت دانشگاه برای دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر 7 نیمسال، برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 3 نیمسال و برای دانشجویان مقطع دکتری حداکثر 5 نیمسال تحصیلی می‌باشد.
 6. مدت مجاز واگذاری امتیاز بهره­برداری دانشجوي کارآفرین واجد شرايط از فضای فیزیکی تحت مالکیت دانشگاه منوط به عدم وجود متقاضی دیگر و موافقت کمیته کارآفرینی دانشگاه پس از اتمام مدت قرارداد تحت شرایطی حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 7. مدت قرارداد واگذاری امتیاز بهره برداری از فضای فیزیکی تحت مالکیت دانشگاه برای دانشجویانی که در حین فعالیت کارآفرینی فارغ التحصیل شوند، منوط به پذیرش و بکارگیری حداقل دو دانشجوی دستیار کارآفرین در صورت موافقت مرکز کارآفرینی دانشگاه پس از اتمام مدت قرارداد حداکثر تا یک سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
 8. در صورت تشکیل شرکت با مالکیت حقوق معنوی و ثبت رسمی علامت تجاری توسط دانشجوی کارآفرین، مدت قراداد کارآفرینی با موافقت کمیته کارآفرینی دانشگاه پس از فراغت از تحصیل دانشجوی کارآفرین حداکثر تا یک سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
 9. پرداخت کلیه هزینه های قبوض، مالیات بر درآمد مشمول و همچنین بیمه، از بابت فعالیت موضوع قرارداد تماماً بر عهده کارآفرین بوده و دانشگاه هنر اسلامی تبریز هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 10. پیوست 1
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.